Raad van Advies

Als lokaal betrokken woningcorporatie zijn we actief verbonden met de samenleving. We vinden het belangrijk te weten wat er speelt in onze wijken en kernen en hoe de wereld om ons heen tegen actuele vraagstukken aankijkt. De Raad van Advies helpt ons hierbij. De 15 leden zijn afkomstig uit verschillende plaatsen binnen de regio en hebben elk een eigen achtergrond. Hiermee brengen we de buitenwereld naar binnen en hebben we een extra klankbord. Om te toetsen of we de dingen goed doen maar vooral ook om te toetsen of we de juiste dingen doen.

De Raad van Advies komt zo’n 6 keer per jaar samen tijdens themabijeenkomsten. Afwisselend gaat het om informatiebijeenkomsten, waarbij informatie wordt gedeeld, en discussiebijeenkomsten, waarbij de Raad gevraagd wordt om advies op een thema. De thema's kunnen zowel door de Raad als door Woonkwartier worden ingebracht. Het advies wordt meegenomen bij het bepalen van nieuw beleid of gebruikt om bestaand beleid aan te scherpen.

Leden Raad van Advies

  • Wim van Dalen (voorzitter)
  • Esmeralda Korteweg - Wubben
  • Wilco Ouwens
  • Geert van Zuilekom
  • Kuun de Boer
  • Rogier Clavaux
  • Bo Nijpjes
  • Erwin van Waterschoot
  • Lea Bruggink
  • Helma Huijsmans
  • Joke de Kock
  • Ester de Kock
  • Hans Venneman
  • Leon van Meel