Jaarstukken en sociaal jaarverslag

Ieder jaar publiceren we jaarstukken en een sociaal jaarverslag. 

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Vooruitlopend hierop brengen we een aantal van onze resultaten al op een inzichtelijke manier in beeld in infographics.

Sociaal jaarverslag

In het sociaal jaarverslag staat vooral de medewerker van Woonkwartier centraal en worden de HR-ontwikkelingen toegelicht. Wij geven het sociaal jaarverslag vorm door middel van een video waarin we medewerkers aan het woord laten.

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting

Stichting Woonkwartier heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle ANBI instellingen zijn verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 is het verplicht om het standaard formulier van de Belastingdienst “Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting” in te vullen en te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een branche organisatie. Woonkwartier heeft hierin de keuze gemaakt om het standaard formulier jaarlijks op de eigen website te publiceren.