Op weg naar samen meer....

Het Koersplan 2025-2028 is onze reisgids voor de komende jaren. Het beschrijft de richting waarin Woonkwartier op 4 thema's de komende jaren gaat bewegen. Hiermee gaan we op weg naar samen meer...

  • ... blijvend betaalbare en geschikte woningen
  • ... duurzaam wonen en bouwen
  • ... vitale wijken en kernen
  • ... wonen met zorg; langer zelfstandig thuis

Het Koersplan is het resultaat van een intensief en lang proces waarin we als Woonkwartier veel gesprekken voerden. Met elkaar, met onze samenwerkingspartners en andere professionals én met huurders.