Onze taak en maatschappelijke bijdrage

Onze taak

Wij zorgen ervoor dat mensen met een bescheiden inkomen in een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis kunnen wonen. Een huis dat past bij hun levensfase en behoefte. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daar zetten we ons elke dag met hart en ziel voor in.  

Onze maatschappelijke bijdrage

Fijn wonen gaat verder dan alleen een woning. We zetten ons ook in, samen met andere organisaties en bewoners, voor het behouden en creëren van vitale, divers samengestelde en duurzame (dorps)kernen en wijken, Met schone, veilige en groene buurten. Waar mensen verschillende leeftijden en achtergronden fijn samenwonen en elkaar helpen waar nodig. En waar iedereen kansen krijgt en iedereen telt. Daar maken we ons sterk voor.

We willen het verschil maken

De opgave die we voor Woonkwartier zien en de beweging die we maken staan niet op zichzelf. In 2015 formuleerden de Verenigde Naties 17 doelen voor een duurzamere wereld. Vanuit onze rol als woningcorporatie kunnen we, samen met bewoners en organisaties verbonden met wijken en buurten, een (soms kleine, soms grotere) bijdrage leveren aan de volgende VN-doelen: