Woonkwartier, Thuisvester, Alwel en Groenhuysen maken samen een routekaart

De komende jaren groeit het aantal ouderen in de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Rucphen. In 2040 is een op de zes inwoners 75 jaar of ouder. In 2020 was dat nog een op de elf. Ouderen hebben vaak meer en complexere zorg nodig. Maar er komen geen extra verpleegplaatsen bij en veel ouderen willen liever thuis blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. De vraag naar zorg aan huis zal dus toenemen. Maar meer dan een kwart van de ouderen woont in een huis dat niet geschikt is, of niet geschikt te maken is om zelfstandig te blijven wonen met zorg. Daarom moeten we onze woningen en wijken aanpassen.

Gezondheid gaat niet alleen over ziek of gezond zijn, maar ook over het vermogen om zo lang mogelijk mee te doen in de samenleving in de eigen buurt. Vastgoed kan hieraan bijdragen. Passende woonvormen kunnen een veilige en comfortabele woon-/zorgomgeving bieden én kunnen een plek zijn waar mensen, kwetsbaar of niet, elkaar kunnen ontmoeten. Het kunnen steunpunten zijn voor kwetsbare mensen of een plek waar mensen kunnen ontspannen en dagelijkse zaken kunnen regelen. Als we het voorzieningenniveau hierop afstemmen en functies combineren, kunnen we zorgen voor een woonleefklimaat dat voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is. Dit is de gezamenlijke visie van Woonkwartier, Thuisvester, Alwel en Groenhuysen.

Deze gezamenlijke visie vormt de basis voor een effectieve samenwerking en planvorming voor deze maatschappelijke opgave. De plannen sluiten aan bij de woonzorgvisies van de gemeenten waar we actief zijn. De woningcorporaties en Groenhuysen maken hierover aanvullende afspraken in individuele samenwerkingsovereenkomsten. Deze afspraken zijn in overleg vastgesteld en gelden voor alle partijen. Het verschil zit alleen in de concrete invulling van een 'routekaart'; die afgestemd is op de verschillende werkgebieden van de partijen. Het is bijzonder dat we deze maatschappelijke opgave met vier partijen aanpakken.

Woonkwartier, Thuisvester, Alwel en Groenhuysen werken samen aan een geschikte huisvesting voor hun (kwetsbare) oudere inwoners in het werkgebied én aan een stevige, sociale en professionele infrastructuur die aansluit bij de lokale maatschappelijke behoeften die hiermee samenhangen.

We verheugen ons op een goede samenwerking en mooie resultaten in de toekomst!