Burenontmoeting Bosselaar-Zuid

Wethouder Pauline Joosten opende afgelopen zaterdag de burenontmoeting in Bosselaar-Zuid. In maart en april kregen de bewoners van 65 appartementen de sleutel in gebouwen ‘De Vlakte’ en ‘De Boezem. De bewoners huren bij Woonkwartier. Geïnteresseerde omwonenden en bewoners van de Boezem en de Vlakte konden met elkaar kennis maken onder het genot van iets lekkers op initiatief van de samenwerkende organisaties.Joost van Rijckevorsel is de community builder bij 'De Boezem'
 
Hij bouwt samen met de bewoners aan een levendige gemeenschap met volop ruimte voor woongeluk en -plezier. De Boezem is een community die warme contacten onderhoudt met de rest van de wijk Bosselaar-Zuid. Omwonenden die iets willen bijdragen mogen zich aanmelden bij Joost.
Alle ideeën zijn welkom en mogen naar Joost gestuurd worden via joost@fortproducties.nl. Of inleveren in de brievenbus van Saffier 22 bij woongebouw de Boezem. Vergeet niet uw contactgegevens er bij te zetten.

Pauline Joosten, wethouder gemeente Moerdijk: “Het gaat om de mensen voor wie we het doen. En we willen dat organisaties ook veel meer samen doen. De community in de Boezem is een mooi voorbeeld van participatie. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. De Boezem is een fijne plek waar bewoners onderling en samen met buurtbewoners op eigen wijze een steentje kunnen bijdragen. Een mooie vorm van woongeluk en woonplezier.’’

Bijzondere samenwerking
Wooncomplex ‘De Boezem’ biedt ruimte aan 37 huurders, in één- en tweepersoons appartementen. Dit bijzondere Gemengd Wonen project is een initiatief van Woonkwartier, SOVAK, Zintri Zorggroep, Butterfly effect en Surplus. Zo zorgen zij voor een woonvorm waarin mensen met én zonder ondersteuningsvraag doelbewust samenwonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Oog hebben voor elkaar en de omgeving is in ‘De Boezem’ vanzelfsprekend voor een sterke community. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van ‘meer of langer zelfstandig wonen’ is gemengd wonen een nieuwe vorm die hierop antwoord kan bieden. In de toekomst komen meer van dit soort woonvormen.

Karin van Spijk, adjunct-directeur Woonkwartier: “Het Gemengd Wonen project is een gezamenlijk initiatief van zorgaanbieders SOVAK, Zintri Zorggroep, Surplus en Woonkwartier. Hier wonen huurders samen die er bewust voor kiezen om een goede buur te zijn. Langer zelfstandig thuis wonen met zorg staat op de agenda van Woonkwartier en vraagt om samenwerking en een gedeelde visie. Wij vinden dit project een mooie kans om samen een nieuwe woonvorm te introduceren in de regio.’’

Een paar uitspraken van de bezoekers:

''Leuk dat zoiets georganiseerd wordt. Het zorgt toch voor korte lijntjes in de buurt.''

''Nu hebben we ook een gezicht bij de medewerkers in de wijk.’’

Ik heb nog niet echt lang gesproken met de andere bewoners hier, dus ik maak graag gebruik van dit moment.''