Resultaten Aedes Benchmark 2022

Wij doen elk jaar mee aan de Aedes Benchmark. Hierin worden op hoofdlijnen de prestaties van corporaties vergeleken. De benchmark biedt corporaties inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. Dit jaar deden er in totaal 273 corporaties mee.

Onze resultaten

De Aedes benchmark is onderverdeeld in 5 prestatievelden. Door middel van een A,B, of C-score wordt aangegeven hoe je ten opzichte van andere corporaties scoort. Onze totaalscores dit jaar zijn:

  • Huurdersoordeel: B
  • Bedrijfslasten: A
  • Duurzaamheid: B
  • Onderhoud en verbetering: B
  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid: geen totaalscore

Elke prestatieveld bestaat weer uit verschillende deelgebieden met eigen scores.
Bekijk hier het overzicht van alle (deel)scores van Woonkwartier.

Hoe kijkt Woonkwartier naar de Aedes Benchmark?
Wij vinden openheid en transparantie belangrijk. Daarom doen wij graag mee met de Benchmark. Maar we hebben ook een duidelijke eigen koers. En hoewel het goed is om te weten hoe wij presteren ten opzichte van de rest van de sector is het misschien nog wel belangrijker om te toetsen of de keuzes die wij maken effect hebben en of er opvallende zaken zijn waar we aandacht voor moeten hebben. Zo zien we dat de tevredenheid van nieuwe huurders is toegenomen nu we werken met verhuurmakelaars en klanten voortaan 1 vast aanspreekpunt hebben. Ook zien we dat onze bedrijfslasten relatief laag zijn gebleven ten opzichte van de sector. En dat onze huurders een hogere waardering geven aan de kwaliteit van hun woning dan gemiddeld in Nederland. Aandachtspunt is de lichte daling van de klanttevredenheid van huurders met een reparatieverzoek.