Projectupdate: start verduurzaming 109 sociale huurwoningen Klundert

In Klundert is Woonkwartier druk bezig met de verduurzaming van onze sociale huurwoningen. Zo hebben wij recentelijk het appartementencomplex 't Hooren Werck nummer 14 t/m 44 opgeknapt.  
 
Geclusterde verduurzamingsaanpak   
En zijn wij onlangs gestart met het opknappen van 109 woningen uit bouwjaar 1970 op de Ambachtsherenweg 119 en 121, de van Abcoudestraat op de nummers 13 t/m 33, 2 t/m 26 en 50 t/m 64, de van Strijenstraat 17 t/m 25, 33 t/m 77 en 28 t/m 82 en de Boudewijnstraat 33 t/m 47 en 5- t/m 86. Het gaat hierbij om eengezinswoningen en rijtjeswoningen. Het is 1 van de grootste verduurzamingsprojecten die Woonkwartier geclusterd oppakt. Dit clusteren is mogelijk, omdat het om dezelfde type woningen in dezelfde wijk gaat.  
 
Verduurzamen woningen
 
We gaan de sociale huurwoningen energetisch opwaarderen. Dit conform het Woonkwartier-duurzaamheidsbeleid. Oftewel door het verduurzamen van deze woningen, zetten we de eerste stappen op onze routekaart 2050 naar gasloos wonen. Woonkwartier vindt het namelijk belangrijk dat onze huurders fijn, veilig en duurzaam wonen.  
 
Voordeel huurders
 
Het voordeel voor onze huurders is dat zij een energiezuinigere en eigentijdse woning krijgen. Dit resulteert in een lagere energienota. Dit vanzelfsprekend afhankelijk van het eigen energieverbruik. Zo ook meer wooncomfort. En de huurders betalen in dit geval geen huurverhoging.  
 
Biobased verduurzamen: aanleg groendak
 
Bij een aantal van deze woningen legt Woonkwartier samen met de aannemer Geluk ook weer een sedumdak. Dit in het kader van een pilot. Meer weten hierover: Pilot: Woonkwartier en aannemer Geluk leggen sedumdak op 5 sociale huurwoningen in Klundert - Woonkwartier

Aannemer en planning 
Wat betreft de groot onderhoudswerkzaamheden werkt Woonkwartier samen met een vaste RGS-partner: Geluk. We streven ernaar de onderhouds-en verduurzamingswerkzaamheden eind 2024 af te ronden. Hierbij doen wij ons best om samen met de aannemer de eventuele overlast voor u als bewoner en omwonenden tot een minimum te beperken.  
 
Bewonerscommunicatie, participatie en draagvlakcommunicatie
 
Via de Woonkwartier-website en onze social media kanalen houden wij graag u op de hoogte van de voortgang van dit project. Ook gaan wij tijdens het verduurzamingstraject graag de dialoog aan met onze bewoners, omwonenden, partners en gemeenten. Dit in het kader van toekomstgerichte samenwerking op het gebied van duurzaamheid en gebiedscommunicatie. Immers met elkaar leren is samen optimaliseren.