Pilot Duivensteen: van cv-ketel naar hybride warmtepomp met zonnepanelen

Aftrap pilot Duivensteen: van cv-ketel naar hybride warmtepomp met zonnepanelen

Woonkwartier vindt het belangrijk dat haar huurders wonen in een goed onderhouden woning. Daar horen goede installaties in de woning bij. Voor nu en in de toekomst. 

Om die reden gaan wij van start met een pilot genaamd Duivensteen. Deze pilot - genoemd naar de straat- betreft 35 woningen in het complex Bouwensland en Melisblok in Zevenbergen. We starten met de pilot bij deze 35 woningen, omdat hier de cv-ketels het hardste aan vervanging toe zijn.

Pilot Duivensteen
Bij de bovengenoemde 35 woningen, gaan we de cv-ketel vervangen door een hybride warmtepomp. Dit in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee spelen we alvast samen met de bewoners en onze partners in op een duurzame toekomst. Hybride warmtepompen zijn namelijk over 2 jaar verplicht.

Informatieavond bewoners
Om die reden organiseerden we onlangs een informatieavond voor de bewoners van deze woningen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst informeerden we hen over de aanleiding van deze pilot. Ook bespraken we de voordelen van de hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Dit in vergelijking met de huidige cv-ketel.

Daarnaast legden we de verschillen uit tussen de oude en nieuwe installatie. En gaven we gaven we tekst en uitleg over hoe de hybride warmtepomp werkt. De aanwezige bewoners stelden ons een hoop vragen. Onze dank daarvoor!

Samen met onze partners installateur Breman en Daikin gingen wij vervolgens in goed gesprek met de bewoners. Het is een actueel en tegelijkertijd technisch vraagstuk. Dit roept begrijpelijk veel vragen op. En vraagt om goede tekst en uitleg. En uitleg over wat wij van elkaar hierin mogen en kunnen verwachten. 

Voordelen hybride warmtepomp en zonnepanelen versus cv-ketel
Collega en regievoerder Johan van Woonkwartier ging in op de voordelen van de hybride warmtepomp en zonnepanelen: “U bespaart straks met de nieuwe hybride warmtepomp geld want de nieuwe installatie is duurzamer in verbruik dan de oude cv-ketel. De hybride warmtepomp verbruikt namelijk minder gas. Dit dankzij de elektrische warmtepomp. En met de zonnepanelen wekt u als bewoner stroom op. Hoeveel geld bewoners straks precies besparen, dat hangt af van de manier waarop ze wonen”.

Johan gaat enthousiast verder: “Omdat het een pilot is, betalen bewoners geen huurverhoging voor deze maatregelen waarvoor Woonkwartier opdracht geeft. Naast dat een hybride warmtepomp een goed en milieuvriendelijker alternatief is, is het voor hen ook fijn voor de portemonnee. Tenslotte zorgt de hybride warmtepomp voor een aangenaam binnenklimaat zoals bewoners gewend zijn”.

Gedrag bewoners
De hybride warmtepomp en zonnepanelen vragen van bewoners een net wat ander stookgedrag dan de huidige cv-ketel. Enerzijds om energiekosten te besparen. Anderzijds om een aangenaam binnenklimaat beter te beheersen. Johan legt samen met onze partner Breman en Daikin uit hoe dit precies werkt. En wat dit betekent wat betreft gedrag vanuit de zijde van de bewoners. 

Meten = weten
Johan vervolgt: “Nadat de hybride warmtepomp is geïnstalleerd, vragen wij de betrokken bewoners op basis van vrijwilligheid om gebruikersdata met ons te delen en het aankomende jaar 2 keer een tevredenheidsenquête in te vullen. Dit om samen met de bewoners de pilot succesvol af te ronden. In het kader van meten is weten”.   

Warme opnames en doorkijk planning
In samenwerking met Breman gaat Woonkwartier nog dit najaar op bezoek bij de bewoners thuis. Om met de bewoners de bestaande situatie op te nemen. En zo de installatiewerkzaamheden in de eerste helft van 2024 zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Wat betreft deze concrete werkzaamheden ontvangen de bewoners nog een brief vanuit de installateur.

We bedanken alle (aanwezige) bewoners bedanken voor hun vragen! En kijken terug op een inspirerende informatiebijeenkomst.

Meer weten over deze pilot? Blijf ons volgen via onze website en of social media kanalen.