Samen mooie herinneringen en plezier maken in wijk Rodeborg Klundert

1,2,3 en trekken maar met z’n allen…….Tadaa de circustent staat. Ter ere van de geslaagde wijkontwikkeling van Rodeborg in Klundert, organiseerde Woonkwartier en gemeente Moerdijk een buurtfeest. Samen met huurders, bewoners, omwonenden, maatschappelijke samenwerkingspartners en lokale gemeenschappen blikten we met elkaar terug op de wijkontwikkeling. En kijken we vooruit naar de toekomst.

Samen bouwen is samen vieren
"Deze festiviteiten zijn een blijk van waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle partijen die hebben bijgedragen aan de bloei van de wijk Rodeborg. Samen bouwen is immers samen vieren. We hebben met elkaar een hechte en vitale wijk gecreëerd. Immers fijn wonen gaat verder dan alleen de woning. Een leefbare en duurzame wijk waarin iedereen zich thuis kan voelen," zegt Ruud van den Boom, directeur-bestuurder van Woonkwartier.  

We timmeren met elkaar stevig aan de weg in Klundert
Ruud vervolgt: “De geslaagde ontwikkeling van de wijk Rodeborg is een mooi voorbeeld van hoe we met elkaar in Klundert een bijdrage leveren aan de actuele maatschappelijke vraag. We timmeren met elkaar stevig aan de weg in Klundert. Op deze manier spelen we samen en blijvend in op bijvoorbeeld het woningtekort, betaalbare woningen, duurzaamheid, de nieuwbouwopgave van Hugo de Jonge en lokale betrokkenheid”.  

Uitreiking fotoboekje: terugblik en toekomst
Aansluitend reikt wethouder Danny Dingemans een fotoboekje uit aan de wijkbewoners. De wethouder legt de nadruk hierbij op de gezamenlijke inzet en betrokkenheid van alle partijen. "De wijkontwikkeling van Rodeborg toont aan wat er mogelijk is wanneer we samenwerken en onze krachten bundelen. Ik ben trots op de positieve veranderingen die we hebben gerealiseerd. En kijk met vertrouwen uit naar de toekomst van deze prachtige gemeenschap," zegt wethouder Danny Dingemans.

Symbolische handeling en erkenning wijk in teken van duurzaamheid
 
Ook doet Ruud een symbolische handreiking in het kader van duurzaamheid uit aan de wijkbewoners. Dit als erkenning voor de duurzame aspecten van de wijkontwikkeling. De aanwezige bewoners konden zelf kiezen voor hun wijkcadeau: een bijenhotel of vleermuizenhotel. Deze symbolische daad onderstreept het belang van een milieubewuste benadering binnen de wijk.
 De stemmen moeten nog worden geteld. Het wordt nog een spannende uitkomst. De kinderen uit de wijk zijn duidelijk fan van het vleermuizenhotel. De ouders lijken te gaan voor het bijenhotel. Wordt vervolgd.

Opening feestelijke middag
Vervolgens tovert Ruud een circus-outfit uit zijn hoge hoed. Tjingelingeling…….3 kinderen uit de wijk openen met enthousiasme en nieuwsgierigheid officieel het circus Tadaa. Het feest kan beginnen! We hebben met elkaar genoten van een gezellige zonnige middag vol plezier en entertainment. En de kinderen leefden zich uit als circusartiesten en vertoonden de meest moeilijke kunstjes. Ook waren er verfrissende drankjes en heerlijke poffertjes. Een mooi moment om met elkaar bij te praten en ervaringen te delen.