Realisatie Zevenbergen Oost weer een stap dichterbij

Gisteren ondertekenden we een intentieovereenkomst met BPD, Synchroon en Remmers Projectontwikkeling. In deze overeenkomst legden we de belangrijkste uitgangspunten voor onze samenwerking vast voor de ontwikkeling van het Markvelden Noord; een van de vijf deelgebieden van Zevenbergen Oost. Op hetzelfde moment ondertekenden de gemeente Moerdijk en bovengenoemde partijen ook de locatie-ontwikkelovereenkomst (LOO).

Het gebied Zevenbergen Oost heeft alle potentie om een prachtig nieuw woongebied in Zevenbergen te worden. Wij zijn dan ook trots dat we hieraan een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren. De ondertekening van de LOO en de intentieverklaring voor het deelgebied Markenvelden is een belangrijke stap voorwaarts. Niet alleen voor de gemeente, marktpartijen en Woonkwartier, maar voor iedereen die op zoek is naar een passende huurwoning in de gemeente Moerdijk.

Woonkwartier zet flink in op uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat juist de mensen met een iets hoger inkomen tussen wal en schip dreigen te vallen. Ook voor deze doelgroep vinden we het belangrijk om passende woningen te bouwen.

Waar wij voor gaan en staan is een woongebied waar iedereen zich optimaal thuis voelt, ongeacht leeftijd, levensfase of leefstijl. Met fraaie huur- en koopwoningen in allerlei maten en vormen, met kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Waar men kan kiezen tussen stedelijk wonen of juist wonen in het groen. En waar er een mooie verbinding wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe woongebieden. Denk aan de bestaande Sint Josephbuurt die middenin dit herontwikkelingsgebied ligt. Samen met bewoners onderzoeken wij de toekomstplannen voor hun wijk, zodat ook zij straks kunnen wonen in een fijne en veilige buurt.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de samenwerking met de gemeente Moerdijk, BPD, Synchroon en Remmers Projectontwikkeling zal leiden tot een mooie ontwikkeling die ten goede komt aan alle inwoners van Zevenbergen.