Ook bij de jaarlijkse huuraanpassing maatwerk voor huurders Woonkwartier

Jaarlijks krijgen huurders van huurwoningen op 1 juli  te maken met een huuraanpassing. In afstemming met Huurdersvereniging Fijn Wonen verhoogt Woonkwartier op 1 juli de huren van de sociale huurwoningen gemiddeld met 2,3%. Alle huurders van Woonkwartier ontvangen vóór 1 mei een brief. Voor huurders die vorig jaar in aanmerking kwamen voor de Wet éénmalige huurverlaging blijft de huur gelijk. 
 
Maatwerkregeling 
Huurders die na 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling kunnen een verzoek tot huurverlaging of huurbevriezing indienen. Op de website van Woonkwartier staan twee stroomschema’s die huurders kunnen gebruiken om te toetsen of ze in aanmerking komen voor maatwerk. Ook kan men via de website gebruik maken van het aanvraagformulier.  Huurders die denken hiervoor in aanmerking te komen dienen  vóór 1 juni het aanvraagformulier in bij de woningcorporatie.   

Betaalbaarheid voorop 
Woonkwartier vindt het belangrijk dat haar sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huurders, nu en in de toekomst. Daarom vraagt de corporatie nooit  de maximaal wettelijke huur voor deze woningen.  

Maximale huur gebaseerd op een aantal factoren 
De maximale huur die woningcorporaties voor een sociale huurwoning mogen vragen is gebaseerd op het aantal punten dat aan een woning wordt toegekend. Het aantal punten is gebaseerd op o.a. de WOZ-waarde, de grootte en energiezuinigheid van een woning. Huurders kunnen de woningwaardering van hun huurwoning bekijken via hun eigen account op www.woonkwartier.nl  

 Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden