Ongerust over uw buurman of buurvrouw? Wacht niet af maar neem contact op!

Het komt steeds vaker voor. Mensen die vereenzamen, zich terugtrekken, zich verwaarlozen of verward gedrag vertonen. En in het ergste geval zelfs in eenzaamheid overlijden. Kent u zo iemand in uw directe omgeving? Of vermoedt u dat het met een naaste buur niet goed gaat? Wacht dan niet af maar onderneem actie!    

Wees alert op signalen!
Zijn de gordijnen van een buurvrouw ineens langere tijd dicht? Heeft u de buurman die u regelmatig buiten zag al langere tijd niet meer gezien. Puilt er post uit een brievenbus? Ziet u ernstig vervuilde ramen of veel vliegen in een woning? Merkt u dat een tuin die normaal goed wordt bijgehouden ineens verwaarloost wordt. Of komt er stank uit een woning? Dit zijn allemaal signalen dat er iets aan de hand kan zijn.

Wat kunt u doen?
Maakt u zich zorgen om iemand in uw buurt of omgeving? Bel dan eerst eens aan. Vraag hoe het gaat. En of u iets voor diegene kan betekenen. Doet iemand niet meteen open, probeer het dan op een ander tijdstip nog eens.

Is er geen contact mogelijk? Treft u een zorgwekkende situatie aan? Of wijst de bewoner zorg af maar blijft u zich zorgen maken? Wacht dan niet af maar bel ons op 0168 35 00 00 en vraag naar de wijkregisseur sociaal beheer. Wij nemen dan altijd even een kijkje om te zien of alles goed gaat met de bewoner. En is er hulp nodig, dan kunnen we dankzij uw melding de juiste hulpverleners inschakelen.

U kunt ook rechtstreeks melden bij Meldpunt Crisiszorg West-Brabant: 0800-5099. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.