Lancering energiesysteem woonzorgcomplex Blankershof in Oud-Gastel

Projectverhaal lancering energiesysteem Blankershof   

Op het moment dat je het moderne centrum voor Wonen & Zorg Blankershof in Oud Gastel binnenstapt, gaat er letterlijk een wereld voor je open. Zo vraagt het reilen en zeilen van een woonzorgcomplex een andere aanpak wat betreft onderhoud dan een sociale huurwoning. Momenteel is Woonkwartier samen met onder andere onze partner Groenhuysen en natuurlijk de bewoners van het woonzorgcomplex druk bezig met onderhoudswerkzaamheden. We vinden het namelijk belangrijk dat de bewoners in een goed onderhouden, duurzaam en veilig complex vooral fijn kunnen wonen.   

Lancering luchtwarmtepomp-systeem   
Graag vertellen we je wat meer over recente onderhoudswerkzaamheden. Zo hebben wij onlangs in het kader van duurzaamheid een luchtwarmtepomp-systeem geïnstalleerd. John de Geus, regievoerder Vastgoedbeheer bij Woonkwartier én initiatiefnemer van het project vertelt je graag hier meer over.   

Oude WKO-systeem 
John: “We werden geconfronteerd dat het WKO-systeem waarmee het woonzorgcomplex Blankershof in Oud Gastel zich verwarmt en koelt, defect was. WKO betekent “warmte en koude opslagsysteem” wat zich in de bodem op 80 meter diepte bevond. Normaal gesproken wordt de opgeslagen warmte aan het opgepompte grondwater uit de warme bron onttrokken om het pand te verwarmen. Hierbij koelt het grondwater af. Om daarna dan weer te worden teruggepompt in de koude bron voor opslag. In de zomer wordt dit afgekoelde water weer opgepompt om te gebruiken als koeling voor het gehele pand.”   

Op een gegeven moment, merkten we dat het WKO-systeem niet meer goed functioneerde. Ook rekening houdende met de geschiedenis van het systeem en een controle-studie constateerden wij dat herstel van het oude systeem geen garantie gaf voor de toekomst. We hebben dit tijdig gemeld aan de Omgevingsdienst. Dit omdat een WKO-systeem onderhevig is aan een waterwetvergunning.  
 
Vervolgens zijn we samen met onze partners op zoek gegaan naar een betrouwbaar en duurzaam alternatief. Hierbij kijken we niet alleen maar naar de technische kant en/of het financiële plaatje, maar ook in dit geval naar het gewenste energielabel van het complex. Zodat we samen toewerken naar een toekomstbestendig woonzorgcomplex. Zo heeft John de handen ineengeslagen met partners Atriënsis en HVAC Partners.    

WKO-installatie versus luchtwarmtepomp   
Kris Worm, adviseur bij HVAC Partners, vertelt: “Een betrouwbaar en duurzaam alternatief systeem voor een “wat ouder” WKO is een luchtwarmtepomp-systeem. In plaats van de warmte e/o koude uit de bodem te halen, is er onderzocht of de benodigde energie uit de buitenlucht kon worden gehaald. Woonkwartier had al een luchtwarmtepomp-systeem draaien bij 1 van haar andere woonzorgcomplexen met positieve ervaringen.”   

Kris gaat verder: “Aanvullend voordeel van een luchtwarmtepomp is dat het Woonkwartier de garantie geeft dat Blankershof de komende 10-15 jaar gevrijwaard is van eventuele problemen, omdat dit nieuwe concept zich inmiddels al heeft bewezen door de jaren heen. Daarnaast heeft dit nieuwe concept in tegenstelling tot de huidige WKO-installatie geen maandelijkse registratieplicht. Na een kritisch en weloverwogen vergelijk tussen beide systemen, inclusief een beoordeling van de bijbehorende energielabels en -kosten, is door Woonkwartier uiteindelijk de keuze gemaakt voor een luchtwarmtepomp.”   

 Snelle installatietijd en lagere gasrekening  
John vult Kris aan: “Binnen 3 maanden is het luchtwarmtepomp-systeem geïnstalleerd. Daarna hebben wij binnen 4 weken het oude WKO-systeem volledig kunnen ontmantelen en verwijderen. Normaal staat hier totaal 6 maanden voor. We hebben dit extra snel kunnen doen, omdat we al onze partners hebben gevraagd om wat betreft dit vraagstuk out-of-the-box te denken. Voor nu passen we het systeem toe bij het woonzorgcomplex Blankershof en Kroonestede, maar we kijken samen met onze partners waar mogelijk- en eventueel op maat- ook graag toekomstgericht”.   

Daarnaast is er ook nog een ander groot voordeel. Namelijk dat het nieuwe systeem minder gas verbruikt. En hierdoor er dus een lagere energierekening is. John zegt: “Dit is mogelijk aantrekkelijk voor een huurder om mee te willen investeren in de verduurzaming van een woonzorgcomplex.”   

 Traditioneel versus out-of-the-box  
Ook is in het kader van de zoektocht naar een innovatieve totaaloplossing aan installateur Van Dijk Made de vraag gesteld om niet-traditioneel vanuit het bestek te offreren. John legt uit: “We hebben aangegeven wat we momenteel hebben. Waar we naar toe willen. Hoe creëren we samen meerwaarde. Dit door een slimme manier van denken vanuit alle samenwerkingspartners te bundelen in een innovatieve totaalaanpak.”   

Proactief en anticiperen 
Overigens niet alleen maar innovatief samenwerken, maar een proactieve werkwijze en anticiperen is hierin belangrijk. Zo hebben we de gemeente Halderberge, de Omgevingsdienst en de Provincie bewust aan de voorkant betrokken. Met als resultaat dat alle benodigde vergunningen binnen 2 weken geregeld zijn. Hier staat door procedureregels normaal gesproken 3 maanden voor.   

 Optimalisatieslagen   
Het nieuwe systeem draait nu. Ook hebben we het systeem zodanig aan de voorkant al ingericht, dat we voor optimaal comfort en energieverbruik gaan. En is er een gebruiksvriendelijk digitaal systeem aan de luchtwarmtepomp gekoppeld.   
 
Dank voor de prettige samenwerking   
John en Kris sluiten af: “We willen al onze partners bedanken voor de prettige samenwerking.  We zijn trots op het eindresultaat. Mooi om op een innovatieve manier met elkaar slimme en verantwoorde keuzes hierin te maken. En in samenspraak met de bewoners hebben we de eventuele overlast wat betreft de onderhoudswerkzaamheden tot een minimum weten te beperken.   Samen werken we namelijk aan fijn wonen.”