Biodynamisch gestuurde LED verlichting op PG-afdeling Kroonestede in Hoeven

Woonkwartier en Groenhuysen introduceren biodynamisch gestuurde LED verlichting op de PG-afdeling binnen woon-zorgcomplex Kroonestede in Hoeven

Het onderhoud van een woon-zorgcomplex vraagt een andere aanpak wat betreft onderhoud dan een sociale huurwoning. En brengt dus andere uitdagingen, criteria en tegelijkertijd behoeften met zich mee. Zo is Woonkwartier samen met partner Groenhuysen de afgelopen tijd druk bezig geweest met onderhoudswerkzaamheden binnen Kroonestede in Hoeven. Kroonestede is een modern centrum voor Wonen & Zorg. We vinden het namelijk belangrijk dat de bewoners in een goed onderhouden, veilig en duurzaam complex wonen. Met hierbij de focus op fijn wonen.

Met Woonkwartier-collega John de Geus, regievoerder Vastgoedbeheer, kijken we terug op de onderhoudswerkzaamheden.

Vraag Groenhuysen biodynamisch gestuurde verlichting PG-afdeling
Groenhuysen is gespecialiseerd in dementie bij ouderen. Alzheimer en andere vormen van dementie is ingrijpend. Zowel voor de bewoners als voor de familieleden. Niets is namelijk meer vanzelfsprekend. En dat kan gevoelens van machteloosheid en frustratie opleveren. Groenhuysen probeert hierbij zoveel mogelijk te begeleiden. Dat kan zijn in de vorm van deskundige behandeling, dagbesteding en kleinschalig wonen. Zo biedt Kroonestede een beschermde, veilige en aangename leefomgeving. Bewoners krijgen hier alle hulp die nodig is.

De onderhoudswerkzaamheden op de afdeling zorg voor mensen met dementie binnen Kroonestede vragen om speciale aandacht. Vanuit de meerjarenbegroting Woonkwartier dat de bestaande verlichting als eerste vervangen kon gaan worden op deze afdeling. Vanuit het eerste overleg met de afdeling en locatiemanagers kwam al snel de vraag naar de mogelijkheid om over vraaggestuurde verlichting te gaan nadenken.

Het belang van vraaggestuurde LED verlichting bij dementie
John legt uit: “We hebben als persoon allemaal een dag-en nachtritme. Als het donker wordt, maakt ons lichaam een bepaald stofje aan. Dit stofje zorgt ervoor dat we willen gaan slapen. Bewoners met dementie op een PG-afdeling zijn ontzettend gevoelig voor dit dag-en nachtritme. Het is dan ook belangrijk voor deze bewoners om op een rustige manier over te kunnen gaan van dag-naar nachtritme. Vraaggestuurde LED verlichting helpt hierin om deze balans te vinden. En hierdoor de PG-afdeling een rustiger karakter en werkplek te geven.

Werking biodynamisch gestuurde LED verlichting
Maar hoe werkt dat dan precies deze LED vraaggestuurde verlichting? John vertelt: “Het voordeel van deze vorm van LED verlichting is dat het een wat ik noem ‘ instelbare kleurtemperatuur’ kent. Hiermee bedoel ik dat je stapsgewijs en geautomatiseerd de verlichting kunt instellen. Zo kun je op een rustige manier van daglicht overgaan naar warm avondlicht tot naar geen of gereduceerd licht voor de nacht situatie. Op deze manier gaan bewoners rustig van de dagsituatie naar een avond en nacht. Ook het ontwaken is zo op een aangename manier. Hierdoor creëer je dus meer balans in het dag-en nachtritme.”

Voordelen vraaggestuurde LED verlichting
Er zijn nog meer voordelen aan deze manier van verlichting. Zo is de LED verlichting automatisch instelbaar. En regelbaar via de verpleging app op de PG-afdeling. Ook als de verpleging de avondronde doet, volgt de verlichting ‘letterlijk’ de verpleger of verpleegster die bij de bewoners langsgaat. Dit ontzorgt niet alleen het personeel. Maar heeft ook als resultaat dat niet alleen voor de bewoners, maar ook het verplegend personeel er meer balans komt in het dag-en nachtritme.

En zegt John: “Vraaggestuurde LED verlichting heeft een langere levensduur. Vraagt minder onderhoud. En heeft een positief resultaat op de elektriciteitsrekening van het woon-zorgcomplex.”

Aandachtspunten vraaggestuurde LED verlichting binnen PG-afdeling
En welke aandachtspunten zijn er als je aan de slag gaat met vraaggestuurde LED verlichting binnen een PG-afdeling als die van Kroonestede? Tips John: “Het is belangrijk dat aan de voorkant er een duidelijk beeld is van de wensen, behoeften en realisatie van zowel de PG-bewoners als het verplegend personeel. Zo heeft Woonkwartier met Groenhuysen en installatiepartner BINK een aftrapsessie gedaan. Om deze benodigde inzichten eerst op te halen. En kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Om er zo voor te zorgen dat de vraag en het aanbod als het ware naadloos op elkaar aansluiten. “

Kansen vraaggestuurde verlichting en woon-zorgcomplexen
John gaat verder: “Binnen Woonkwartier zien we dat het introduceren van LED vraaggestuurde verlichting kansen biedt. Zo pakken we met deze vorm van verlichting door bij de andere woonzorg en appartementencomplexen. Daarnaast zijn we ook aan het bekijken welke rol LED vraaggestuurde verlichting eventueel kan betekenen in wooncomplexen. Zo gaan we deze vorm van verlichting op een kleinschaligere manier ook toepassen op de eerste etage van de Mariabouw.”

Back-up verlichting
Tenslotte geeft John aan dat de vraaggestuurde LED verlichting een geautomatiseerd systeem is. Mocht er dus er een kink in de kabel zijn bijvoorbeeld dat de Cloud wegvalt, dan hebben we altijd de handgestuurde verlichting als back-up.

Planning
Net na de Bouwvak 2023 zijn we gestart met de implementatie van de verlichting. En momenteel zitten we in de afrondende fase van de onderhoudswerkzaamheden.

Dementie - Groenhuysen