Aftrap pilot Duivensteen: van cv-ketel naar hybride warmtepomp met zonnepanelen

Aftrap pilot Duivensteen: van cv-ketel naar hybride warmtepomp met zonnepanelen

April 2024- Woonkwartier vindt het belangrijk dat haar huurders wonen in een goed onderhouden woning. Daar horen goede installaties in de woning bij. Voor nu en in de toekomst. Om die reden is Woonkwartier deze week gestart met een pilot genaamd Duivensteen. Deze pilot - genoemd naar de straat- betreft 35 woningen in het complex Bouwensland en Melisblok in Zevenbergen. We starten met de pilot bij deze 35 woningen, omdat hier de cv-ketels het hardste aan vervanging toe zijn.

Pilot Duivensteen
Bij de bovengenoemde 35 woningen, gaan we de cv-ketel vervangen door een hybride warmtepomp. Dit in combinatie met het plaatsen van 6 zonnepanelen. Hiermee spelen we alvast samen met de bewoners en onze partners in op een duurzame toekomst. Hybride warmtepompen zijn namelijk over 2 jaar verplicht.

Bewonerscommunicatie
Het vervangen van een cv-ketel door een hybride warmtepomp is een actueel en tegelijkertijd technisch vraagstuk. Dit roep begrijpelijk veel vragen op. En vraagt om goede tekst en uitleg. En uitleg over wat wij van elkaar hierin mogen en kunnen verwachten. Om die reden is Woonkwartier samen met partner installateur Breman en Daikin in goed gesprek gegaan met de bewoners.

Informatieavond
Zo organiseerden we eerder een informatieavond voor de bewoners van deze woningen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst informeerden we hen over de aanleiding van de pilot. Ook bespraken we met de bewoners de voordelen van de hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Dit in vergelijking met de huidige cv-ketel. 

Daarnaast legden we de verschillen uit tussen de oude en nieuwe installatie. En we legden uit hoe de hybride warmtepomp werkt. De aanwezige bewoners stelden ons een hoop vragen.

Voordelen hybride warmtepomp en zonnepanelen versus cv-ketel
De regievoerder Johan van Woonkwartier legt de voordelen uit van de hybride warmtepomp en zonnepanelen: “De bewoners in deze pilot besparen straks met de nieuwe hybride warmtepomp geld. De nieuwe installatie is namelijk duurzamer in verbruik dan de oude cv-ketel. De hybride warmtepomp verbruikt namelijk minder gas. Dit dankzij de elektrische warmtepomp. En met de zonnepanelen wekt de bewoner stroom op. Hoeveel geld bewoners straks precies besparen, dat hangt af van de manier waarop ze wonen”.

De regievoerder gaat enthousiast verder: “Omdat het een pilot is, betalen bewoners geen huurverhoging voor deze maatregelen waarvoor Woonkwartier opdracht heeft gegeven. Naast dat een hybride warmtepomp een goed en milieuvriendelijker alternatief is, is het voor hen ook fijn voor de portemonnee. Tenslotte zorgt de hybride warmtepomp voor een aangenaam binnenklimaat zoals bewoners gewend zijn”.

Gedrag bewoners
Naast voordelen vraagt de overstap van een cv-ketel naar een hybride warmtepomp en zonnepanelen van bewoners een net wat ander stookgedrag dan de huidige cv-ketel. Enerzijds om energiekosten te besparen. Anderzijds om een aangenaam binnenklimaat beter te beheersen. In goed gesprek met de bewoners van de pilot bespreekt Johan samen met de installateur hoe dit precies werkt. En wat dit betekent wat betreft gedrag vanuit de zijde van de bewoners. 

Meten = weten & doorkijk planning
Johan vervolgt: “Het goede nieuws is dat we zijn gestart met de werkzaamheden. Nadat de hybride warmtepomp is geïnstalleerd, vragen wij de betrokken bewoners nog op basis van vrijwilligheid om gebruikersdata met ons te delen. En het aankomende jaar 2 keer een tevredenheidsenquête in te vullen. Dit om samen met de bewoners de pilot succesvol af te ronden. In het kader van meten is weten”.

Woonkwartier en de installateur streven ernaar om half juni de benodigde werkzaamheden bij de 35 woningen in deze pilot te hebben afgerond.    

Op de hoogte blijven?
Meer weten over deze pilot? Blijft u ons volgen via de Woonkwartier-website en of social media kanalen.