Woningcorporaties stimuleren verhuizingen

Onverminderd grote vraag naar woningen
De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog en neemt nog steeds toe. Ook in West-Brabant zijn er meer mensen op zoek naar een woning dan dat er sociale huurwoningen vrijkomen. Eind 2021 stonden ruim 91.000 als woningzoekende bij Klik voor Wonen ingeschreven. Er zijn meer nieuwe inschrijvingen dan uitschrijvingen en huurders die al een woning hebben, verhuizen weinig. Het aantal verhuringen daalde opnieuw in 2021 naar 4.108. Kortom de woningcorporaties in Brabant die gezamenlijk hun woningen aanbieden via Klik voor Wonen, staan voor uitdagingen om de woningzoekenden zo veel als mogelijk aan een woning te helpen.  

Hogere druk op woningmarkt 
Het aantal actief woningzoekenden stijgt in het werkgebied van Klik voor Wonen, van 24% in 2017 naar 30% in 2021. Dit gaat over mensen die minimaal één keer per jaar op een woningadvertentie reageren. 9% reageert maar één keer per week, dat is relatief laag. Ruim 63.700 woningzoekenden zijn niet actief en staan ingeschreven uit voorzorg of met een verhuiswens in de toekomst. Verder is de gemiddelde inschrijfduur is in 2021 toegenomen tot 6,6 jaar tegenover 6,1 jaar in 2020. Ook het dalen van de slaagkans van 13,5% naar 11,6% laat de krapte op de woningmarkt zien. Dit betekent dat ruim 1 op 8 reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een woning kreeg. Ondanks de woningdruk blijven mensen kritisch bij het verzilveren van hun wachttijd. Zij kregen gemiddeld vijf maal een woning aangeboden voor dit tot een geslaagde match kwam.   
 
Cijfers klik voor wonen regio herkenbaar in het werkgebied van Woonkwartier  
Ook in gemeente Halderberge, Moerdijk en kern Dinteloord zien we dat de druk op de woningmarkt hoog blijft. De gemiddelde zoektijd is 2,2 jaar in 2021. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2020 (toen net onder de 2 jaar). De zoektijd is de periode tussen de eerste reactie van een woningzoekende en de woningacceptatie. Per gemeente of kern zijn er wel verschillen in inschrijftijd, variërend van 3,9 tot 6,5 jaar. De inschrijftijd is de tijdsduur tussen het moment van inschrijven bij Klik voor Wonen en het moment van woningacceptatie.  
 
Woonkwartier zet in op doorstroming en maatwerk 
Naast de inzet op nieuwbouw voor de lange termijn zoekt Woonkwartier ook naar oplossingen voor de korte termijn. Voorbeelden zijn de pilots in kleinere kernen om de doorstroming te stimuleren. Zoals bij de toewijzing van de nieuwbouwprojecten Rebus in Stampersgat en Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek. Inwoners ouder dan 55 jaar die een huur- of koopwoning achterlaten kregen voorrang op deze nieuwbouwappartementen in hun eigen dorp. Daardoor komen voor meerdere doelgroepen extra woningen vrij.  Aan de hand van de ervaringen van deze pilots bekijkt Woonkwartier of en hoe ze dit vaker gaan toepassen. Ook onderzoekt de corporatie flexwonen voor spoedzoekers en zijn ze bezig met de uitwerking van een aantal woonconcepten voor bijvoorbeeld mensen in maatschappelijke opvang of met een lichamelijke beperking.  

Daarnaast startte begin 2021 een woonadviseur bij Woonkwartier. Woningzoekenden krijgen advies en begeleiding bij het zoeken naar een woning. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren.  

Lees hier het jaarverslag Klik voor Wonen.

Lees hier de regionale rapportages van de gemeente Moerdijk, de gemeente Halderberge en Dinteloord