Voorschot servicekosten 2023

Huurders ontvangen deze week van ons een brief of e-mail over de servicekosten voor 2023. Helaas hebben we geen goed nieuws.

Verhoging voorschotbedragen voor de servicekosten
Op 31 december 2022 liep het energiecontract tussen Woonkwartier en Eneco af. Daarmee vervalt ook het vaste lage energietarief van 2022. De energieprijzen zijn inmiddels enorm gestegen. Het gevolg is dat de voorschotbedragen voor de servicekosten voor energie verhoogd worden. We vinden het vervelend dat bewoners deze verhoging krijgen. We houden scherp in de gaten wanneer we de voorschotten kunnen verlagen. Dalen de energieprijzen, dan daalt het tarief mee. We kunnen tussentijds bepalen om de voorschotten hierop aan te passen. We hopen dat na de winter de energieprijzen weer zakken zodat we de voorschotten per 1 juli kunnen verlagen. We kunnen dit alleen niet garanderen. U ontvangt uiterlijk in juni van ons een persoonlijk bericht over het vervolg.

Op deze pagina leest u veel gestelde vragen en antwoorden. En wat u zelf kunt doen om de woonlasten te verlagen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Waarom stijgen de servicekosten?
We vinden het vervelend dat onze huurders deze verhoging krijgen. Helaas is dit niet te voorkomen door de gestegen energieprijzen. Samen met onze energiespecialist hebben we de slimste inkoop gedaan. We willen de energiekosten voor onze bewoners zo laag als mogelijk kunnen houden. Helaas hebben we, net als iedereen, te maken met de prijsstijgingen.

We houden scherp in de gaten wanneer we de voorschotten kunnen verlagen. Dalen de energieprijzen, dan daalt het tarief mee. We kunnen tussentijds bepalen om de voorschotten hierop aan te passen. We hopen dat na de winter de energieprijzen weer zakken zodat we de voorschotten per 1 juli kunnen verlagen. We kunnen dit alleen niet garanderen. U ontvangt uiterlijk in juni van ons een persoonlijk bericht over het vervolg.

Waarom moet ik het verhoogde voorschot nu betalen en niet later?
We willen voorkomen dat u bij de eindafrekening van de servicekosten een hoog bedrag moet bijbetalen.

Ik wil deze verhoging pas later in het jaar betalen. Kan dit?
Nee, helaas kan dit niet. Komt u in de problemen om uw huur te betalen? Neem contact met ons op. Samen kunnen we kijken naar ondersteuning en een maatwerkoplossing. Ook hebben wij contacten met organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp bij (beginnende) schulden.

Mijn energierekening is heel hoog. Wat kan ik doen?
We vinden het vervelend om te horen dat uw energierekening zo hoog is. We hebben helaas geen invloed op de hoge inflatie en de sterk stijgende energieprijzen. Maar we informeren u graag welke regelingen en toeslagen er zijn. Kijk hier op onze website.

We hebben ook tips over wat u kunt doen om op een veilige manier energie te besparen. Kijk hier op onze website.

U kunt bij ons ook gratis een woonkostenkrant bestellen met tips om te besparen op uw woonlasten. En huurders uit gemeente Halderberge en Moerdijk kunnen later dit jaar contact opnemen voor een gratis gesprek met een Energiecoach van de gemeente.

 Ik heb moeite om de huur te betalen. Wat kan ik doen?
Komt u in de problemen om uw huur te betalen? Neem contact met ons op. Samen kunnen we kijken naar ondersteuning en een maatwerkoplossing. Ook hebben wij contacten met organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp bij (beginnende) schulden.

Waar op de website kan ik het overzicht met financiële regelingen vinden?
Kijk hier op onze website.

Hoe werkt dat? Een energiecoach?
Door de inzet van energiecoaches willen we huurders bewust maken van wat ze zelf kunnen doen om energie te besparen. We voeren momenteel gesprekken met Energiek Moerdijk en Energiek Halderberge hierover. De verwachting is dat we deze energiecoaches later in 2023 in kunnen zetten.

Wat waren de kosten voor gas en elektriciteit in 2022?
In 2022 hadden wij een vast tarief en betaalde u dezelfde prijs voor stroom of gas zolang het contract liep. U had geen voordeel van tussentijdse prijsdalingen, maar ook geen risico als de prijzen stegen. De kosten voor gas waren in 2022 € 0,16500 per m3. De kosten voor elektriciteit waren tijdens piekuren € 0,05299 per kWh.

En wat zijn de kosten voor gas en elektriciteit in 2023?
Vanaf 2023 hebben wij een flexibel tarief. Flexibele energietarieven verschillen per dag en per uur. En zijn gebaseerd op de inkoopprijzen van energie op de stroom- en gasbeurs. Wij hebben het advies van onze energiespecialist gevolgd. En gaan uit van € 0,22000 per kWh voor elektriciteit en € 0,70000 per m3 voor gas. Dankzij de goede opbrengst van de windturbines en de goed gevulde gasvoorraden in Europa dalen de prijzen op dit moment sterk. Wij blijven dit volgen. En kunnen tussentijds bepalen om de voorschotten hierop aan te passen.

Welke energieleverancier kiest Woonkwartier?
De keuze is gemaakt voor Main Energie met een flexibel tarief. Energieleveranciers bieden nog geen vaste contracten aan.

Hoe betaal ik de servicekosten?
Dit bedrag is opgenomen in uw maandelijkse huur. U betaalt dit dus elke maand tegelijkertijd met de huur.

Wat valt er precies onder servicekosten?
Dit verschilt per woning. In uw huurcontract leest u waarover u servicekosten betaalt. Ook staan de servicekosten beschreven in de brief over de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Deze ontvangt u elk jaar voor 1 mei.

Ontvang ik jaarlijks een afrekening voor servicekosten?
Ja, deze ontvangt u per post ieder jaar voor 1 juli.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?
Kijk  voor meer informatie over huurtoeslag op www.belastingdienst.nl.

Mogen jullie de servicekosten verhogen?
Ja, dit kan. De servicekosten die u betaalt zijn voorschotten. Elk jaar worden deze voorschotten op basis van de kosten van het verbruik van vorig jaar aangepast. Wij proberen dit zo zuiver mogelijk in te schatten. Hiermee voorkomen we dat u na afloop een hoog bedrag moet bijbetalen.

Hoe zit het met de energievergoeding voor huishoudens die niet onder het prijsplafond vallen?
Er komt een energievergoeding voor huishoudens die niet onder de overheidsregeling vallen van het prijsplafond. Deze huishoudens hebben geen eigen contract met een energieleverancier maar betalen hun kosten voor gas, warmte en/of elektriciteit via de servicekosten aan Woonkwartier. 

De energievergoeding zal een vast bedrag per type woning zijn en zal, afhankelijk van de energievorm (warmte, gas en elektriciteit), verschillen. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.  Zodra de regeling verder is uitgewerkt door de overheid vermelden wij dit op de website. 

Hoe heeft Woonkwartier mijn maandelijkse verhoogde voorschot berekend?
We hebben uw maandelijkse voorschot berekend op basis van informatie die we nu hebben:

  • Uw verbruik in december 2021.
  • De beloften die de overheid doet over het prijsplafond per 1 januari 2023. Meer informatie leest u hier op de website van de overheid. We sluiten niet uit dat hier nog ontwikkelingen in komen.
  • De prijsstijging in het nieuwe contract van onze energieleverancier voor de algemene ruimtes in uw woongebouw.
  • Waren uw werkelijke kosten in 2020 lager waren dan het betaalde voorschot? Dan worden de nieuwe voorschotten hierop aangepast. Dit geldt voor 21 woongebouwen van Woonkwartier.

Heeft Woonkwartier de prijsafspraken met de nieuwe energieleverancier wel goed onderhandeld?
Ja. Samen met een energieadviseur hebben we de slimste inkoop gedaan. We willen de energiekosten voor onze bewoners zo laag als mogelijk kunnen houden. Helaas hebben we, net als iedereen, te maken met de prijsstijgingen.

Ik heb een automatische incasso voor mijn huur en servicekosten, moet ik dan iets doen naar aanleiding van deze verhoging voor 2023?
 
Nee, u hoeft niets te doen. Woonkwartier verwerkt de verhoging automatisch in uw incasso.

Ik maak zelf mijn huur en servicekosten elke maand over of heb een periodieke afschrijving ingesteld bij mijn bank. Moet ik dan iets doen naar aanleiding van deze verhoging?
Ja, u moet zelf zorgen dat vanaf maart 2023 het nieuwe huurbedrag met het aangepaste voorschotbedrag goed overgemaakt wordt naar Woonkwartier.

Kan ik mijn voorschot aanpassen?
Het voorschot ‘elektra algemeen’ kan niet worden aangepast. Dit om te voorkomen dat u extra moet bijbetalen bij de afrekening servicekosten 2023.
 
Wanneer wordt mijn woning geïsoleerd?
We kunnen niet op adresniveau aangeven wanneer precies uw woning wordt verduurzaamd. We werken hard aan het verduurzamen van onze woningen. Gemiddeld zitten we op energielabel B. En we streven ernaar dat in 2025 al onze woningen minimaal label C hebben. De woningen met een lagere huurprijs die nu nog energielabel E, F of G hebben, pakken we met voorrang aan. Maar dit kost tijd. We hebben hierbij ook te maken met externe omstandigheden die mogelijk vertraging opleveren, zoals flora en fauna wetgeving en een tekort aan materiaal en arbeidskrachten.

Kan ik zelf een andere energieleverancier zoeken, als ik via Woonkwartier betaal voor servicekosten?
Nee, dat is niet mogelijk.

Heeft de verhoging van de servicekosten invloed op mijn huursubsidie?
Nee, het heeft geen invloed. De huursubsidie gaat over inkomen en hoogte van de huur. Dit staat los van uw stookkosten.

Kan ik bezwaar maken tegen de verhoging van de servicekosten?
Bezwaar maken tegen de hoogte van uw servicekosten kan niet via Woonkwartier, maar wel bij de Huurcommissie. Hiervoor kunt op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl een verzoek indienen.

In mijn wooncomplex hangt nog geen ledverlichting in de algemene ruimtes. Kan Woonkwartier dat vervangen?
Woonkwartier brengt samen met een elektrotechnisch bedrijf in kaart waar we verlichting kunnen vervangen voor ledlampen. Maar dit kost tijd.

Is er nog een tijdelijke oplossing voordat de ledverlichting hangt in de algemene ruimtes?
We gaan in de tussentijd, waar de veiligheid dat toelaat, het aantal lampen terugbrengen naar strikt noodzakelijk. Dat betekent dat we lampen verwijderen of uitdraaien.

Wat betekent de verhoging voor het gebruik van oplaadpunten voor scootmobiels en fietsen?
Om alleen de gebruikers te laten betalen voor het opladen van scootmobiels en fietsen vervangen we per wooncomplex de stopcontacten en krijgen ze een code en/of een slot. Maar dit kost tijd.

Hoe zit het met verwarmen van de algemene ruimten in mijn wooncomplex?
We zoeken op dit moment uit waar de verwarming uit of lager kan. Dit hangt af van het complex en van het gebruik van de ruimte.