Toekomstplannen Sint Josephbuurt Zevenbergen bekend

Op zaterdag 13 april vond er een bijeenkomst plaats voor de bewoners van de 48 woningen aan het Sint Josephplein, de Sint Josephstraat en de Hazeldonkse Zandweg. Wij informeerden hen over de toekomstplannen voor de Sint Josephbuurt. Op dinsdag 16 april gaf Quadrant Architecten BNA de bewoners een doorkijkje naar de voorgenomen plannen voor de toekomstige Sint Josephbuurt.  

Grote verandering voor bewoners Sint Josephbuurt
De Sint Josephbuurt ligt in Zevenbergen midden in het gebied waar in de (nabije) toekomst ruim 1000 nieuwbouw koop en (sociale) huurwoningen worden gebouwd. We kozen er bewust voor om de Sint Josephbuurt geen onderdeel uit te laten maken van deze uitbreidingsplannen. In plaats daarvan onderzochten we samen met bewoners hoe zij hun buurt in de toekomst graag zien. Hun wensen en bevindingen vertaalden we samen met Quadrant Architecten BNA naar een haalbaar en gedragen toekomstplan. Een plan dat straks naadloos aansluit bij de ontwikkelingen van Zevenbergen Oost en andersom.

 Wensen van bewoners als vertrekpunt
De aftrap voor dit bijzondere en intensieve participatietraject was tijdens de eerste bewonersbijeenkomst in november 2022. Daarna volgden nog vele keukentafelgesprekken, plenaire bijeenkomsten en brainstormsessies. Ook ontstond er een Meedenkgroep bestaande uit 6 buurtbewoners, die fungeerden als ambassadeur van de bewoners uit de buurt. De afgelopen periode hebben we goed geluisterd naar de Meedenkgroep en de bewoners. Uiteindelijk weten zij als geen ander wat nodig is om nu en in de toekomst fijn te kunnen (blijven) wonen in de Sint Josephbuurt.

De buurt in ere herstellen
Dat is de wens van het merendeel van de bewoners in de Sint Josephbuurt. En dat betekent concreet dat het ‘hofjesgevoel’ behouden of zelfs versterkt moet worden. De jaren ’30 sfeer is belangrijk en dat er voor jong en oud een fijne woonplek beschikbaar moet zijn. Denk je aan een volksbuurt, dan denk je aan gezelligheid en dingen samen ondernemen. Daarom komt er ook veel ruimte en groen in de wijk waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en recreëren.

Wat de bewoners liever niet terugzien is in ieder geval de rechte weg, die nu wordt gebruikt als racebaan. In de voorlopige toekomstplannen van de Sint Josephbuurt hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze wensen. We zijn dan ook ontzettend blij dat de bewoners enthousiast reageren op de gepresenteerde schetsen. Ze vinden dat de wijk weer de gezellige en knusse uitstraling krijgt van vroeger. En precies dat was de bedoeling.”

 Wat betekent het plan concreet
Van de 47 huurwoningen worden er 28 woningen volledig gerenoveerd. De woningen worden niet alleen energiezuinig gemaakt, maar krijgen ook een complete metamorfose. In totaal zijn we van plan 19 woningen te slopen; 13 woningen uit de jaren 30 en 6 woningen uit de jaren 70. Daarvoor in de plaats komt een gevarieerd aanbod van sociale huurwoningen geschikt voor senioren en starters.  Naast de 47 huurwoningen is één woning in het bezit van een particuliere eigenaar. Ook deze eigenaar is betrokken in de planvorming.

 Hoe nu verder?
De komende periode werken Woonkwartier en Quadrant Architecten in nauw overleg met de gemeente Moerdijk het gepresenteerde toekomstplan verder uit. Nog voor de zomer worden de bewoners van de Sint Josephbuurt hierover geïnformeerd.