Aanpassingen WMO

Aanpassingen in uw woning, bedoeld om langer thuis te kunnen blijven wonen, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wordt door de gemeente uitgevoerd. U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over WMO-aanpassingen in uw woning.

Veel gevraagd over Aanpassingen WMO

Hoe kan ik een Wmo-aanpassing in mijn woning aanvragen?

Algemeen

Dit kan via het Wmo-loket van uw gemeente

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de WMO-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

De kosten van een goedgekeurde Wmo-aanpassing worden betaald door de gemeente of door Woonkwartier.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Heeft het Wmo-loket van uw gemeente de Wmo-aanpassing goedgekeurd? Dan zorgt Woonkwartier dat deze geplaatst wordt in uw woning. Ook zorgen wij voor het onderhoud. Hierop geldt 1 uitzondering. Het plaatsen en onderhoud van trapliften gaat via het Wmo-loket van de gemeente.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de WMO?

Algemeen

Dit kunt u navragen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Waar kan ik mijn scootmobiel plaatsen?

Algemeen

Dit wordt bepaald in overleg met wijkregisseur buurtbeheer