Buurtbemiddeling

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over buurtbemiddeling.

Veel gevraagd over Buurtbemiddeling

Wat doet buurtbemiddeling bij overlast?

Algemeen

Buurtbemiddeling helpt buren om weer met elkaar in gesprek te komen. Een getrainde vrijwilliger, die zich neutraal opstelt, begeleidt de betrokken partijen om samen tot oplossingen te komen. Doordat men zelf oplossingen aandraagt, is de kans groot dat het conflict opgelost wordt.  Buurtbemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De betrokken partijen dienen mee te denken aan een mogelijke oplossing en hieraan mee te werken.

Hoe kom ik in contact met buurtbemiddeling?

Algemeen

Woont u in de gemeente Halderberge? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling via telefoonnummer 06-44688219 of via buurtbemiddeling@halderberge.nl. Woont u in de gemeente Moerdijk? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling via telefoonnummer 06-44688219 of via buurtbemiddeling@moerdijk.nl. Woont u in de gemeente Steenbergen? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling via telefoonnummer 06-58990383 of via buurtbemiddelingsteenbergen@wijzijntraversegroep.nl

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Algemeen

Nee buurtbemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De betrokken partijen dienen mee te denken aan een mogelijke oplossing en hieraan mee te werken.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

Algemeen

Wij verwachten dat u heggen, hagen en bomen die snel groeien regelmatig snoeit, onkruid tijdig verwijdert en het gras regelmatig maait. Ook verwachten wij dat u grofvuil en ander tuinafval in de tuin opruimt en losse en gebroken tegels in de tuin vervangt of verwijdert. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat (houten) tuinafscheidingen recht staan en dat, indien nodig, kapotte planken worden vervangen.