Overlast melden

Bent u een huurder van Woonkwartier?

Gerelateerde vragen

De lift in mijn woongebouw is vies. Waar meld ik dat?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij zorgen dan dat hiervoor een schoonmaker wordt ingeschakeld.

Meer over dit onderwerp

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Nee, we nemen geen anonieme overlastmeldingen aan. Maar uiteraard maken we uw naam niet kenbaar bij de overlastveroorzaker. Komt het tot een juridische procedure waarin we de rechter vragen het huurcontract te ontbinden? Dan nemen we uw melding mee in het dossier dat we aan de rechter voorleggen.


Bekijk hier onze

brochure overlast

Meer over dit onderwerp

Wat doen jullie nadat ik overlast heb gemeld?

Algemeen

U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw melding. Ook krijgt u informatie over wat u zelf kunt doen om de overlast te stoppen en wat Woonkwartier voor u kan betekenen. Bekijk hier onze

brochure overlast

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een koopwoning en ik ervaar overlast van een huurder van jullie. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Ja, bent u woningeigenaar en ervaart u overlast van een bewoner uit een huurwoning van Woonkwartier? Dan kunt u dit schriftelijk (e-mail of post) bij ons melden. Bekijk hier onze

brochure overlast

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een huurwoning van jullie en ik ervaar overlast van mijn buren in een koopwoning. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Nee, wij kunnen niet optreden tegen een woningeigenaar. U kunt de overlast het beste melden bij buurtbemiddeling, de wijkagent of de gemeente . Bekijk hier onze

brochure overlast

Meer over dit onderwerp

Ik heb de geluidsoverlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Blijft de overlast aanhouden? En zijn er meerdere omwonenden die overlast ervaren? Dan kunnen wij contact opnemen met de veroorzaker om hem/haar aanspreken op zijn/haar gedrag aan te spreken. Bekijk hier onze

brochure overlast

Meer over dit onderwerp

Ik denk dat er hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit. Wat kan ik doen?

Algemeen

Geeft u dit dan door aan de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. of meld het bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 - 7000. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De politie heeft meetapparatuur waarmee van buitenaf kan worden vastgesteld of in de woning hennep wordt gekweekt. Ontdekt de politie inderdaad een hennepkwekerij? Dan wordt Woonkwartier altijd op de hoogte gesteld.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik een hennepkwekerij herkennen?

Algemeen

U herkent een hennepkwekerij aan verschillende signalen, zoals: - afgeplakte ramen en deuren, zodat de verlichting van buitenaf niet zichtbaar is; - een zoemend geluid van ventilatoren; - illegale stroomaftap van de elektrameter; - als in de winter op een deel van het dak geen sneeuw blijft liggen; - soms ruikt u een hennepgeur.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

Algemeen

Wordt in een van onze woningen drugs verhandeld of een hennepkwekerij gevonden? Dan stellen we de bewoner(s) in de gelegenheid om zelf de huur van de woning op te zeggen. Weigert men dit, dan starten we een juridische procedure om de woning te ontruimen. Alle schade als gevolg van de hennepkwekerij en de eventuele kosten van een juridische procedure worden op de bewoner(s) verhaald. Ook blokkeren we de (toekomstige) inschrijving via Klik voor Wonen voor een periode van 2 jaar.

Meer over dit onderwerp

Ik maak me zorgen om één van mijn buurtbewoners. Kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

U kunt dit bij Woonkwartier melden,. Ook kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg en Ooverlast van GGD West-Brabant via het telefoonnummer: 0800-5099 of het online meldingsformulier.

Meer over dit onderwerp

Er ligt veel afval of grofvuil in de buurt van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij uw gemeente. Dit doet u door te bellen (In de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 140168, de gemeente Halderberge 14 0165, gemeente Steenbergen 14 0167). Of via de Buitenbeter (zie voor meer informatie www.buitenbeter.nl).

Meer over dit onderwerp

Er zit graffiti op de muren van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Dit kunt u melden bij Woonkwartier. Wij schakelen dan een schoonmaakbedrijf in om de graffiti te verwijderen.

Meer over dit onderwerp

Wat is buurtbemiddeling?

Algemeen

Buurtbemiddeling helpt buren die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen weer met elkaar in gesprek te komen. Buurtbemiddeling is een initiatief van de gemeenten, Woonkwartier en de politie. Bekijk hier onze

brochure overlast

Meer over dit onderwerp

Ik wil de wijkregisseur sociaal beheer graag spreken. Is dat mogelijk?

Algemeen

Ja, u kunt de wijkregisseur sociaal beheer bereiken door naar ons algemene nummer te bellen: 0168-35 00 00.
Meer over dit onderwerp

Mag ik barbecueën op mijn balkon of in de algemene ruimte zoals een dakterras?

Algemeen

Als het mooi weer is steken veel mensen de barbecue weer aan. Gezellig, maar houd hierbij ook rekening met elkaar. Als u in een appartement woont mag u alleen een elektrische barbecue of bakplaat gebruiken op het balkon. Dan komt er minder rook en geur vrij die overlast kan veroorzaken. En houd er rekening mee dat u geen open vuur of gas gebruikt op uw balkon. Dit is voor uw veiligheid en van de buren. Dit geldt ook voor algemene ruimtes zoals een dakterras. Veel plezier!

Meer over dit onderwerp