Storing CV

Heeft u een  storing aan uw cv-ketel? Probeer deze dan eerst  zelf  op te lossen.  En ga,  voordat u ons belt,  altijd eerst zelf na of:

  • de waakvlam brandt (indien aanwezig);
  • alle radiatoren goed zijn ontlucht;
  • de kamerthermostaat hoog genoeg staat;
  • de stekker in het stopcontact zit;
  • de zekeringen in de meterkast niet defect zijn;
  • de gaskraan (hoofdkraan) open staat;
  • de drukmeter minimaal 1,5 atmosfeer aangeeft. Is dit niet het geval, dan moet u water bijvullen en de radiatoren ontluchten.

Lukt het niet de storing zelf op te lossen? Bel dan direct naar onze storingsdienst via telefoon (0168) 35 00 01. U wordt dan doorgeschakeld naar het bedrijf dat uw cv-ketel in onderhoud heeft.