Gratis uitleen materialen buurtbijeenkomst

Let op:  het is weer mogelijk om  materialen te lenen bij ons! Let wel op de geldende regels met betrekking tot corona. Kijk voor het laatste nieuws op de website van Rijksoverheid.
Buurtfeesten en -barbecues zijn de ideale manier om in contact te komen met de buurtbewoners. Woonkwartier stimuleert dit soort bijeenkomsten dan ook graag. Dit doen wij door gratis materiaal, zoals tenten, stoelen, tafels en barbecues, in bruikleen ter beschikking te stellen.

Voorwaarden
Aan het uitlenen van materialen is een aantal voorwaarden verbonden, namelijk:

  • u bent huurder van Woonkwartier;
  • u bent in de gebruiksperiode aansprakelijk voor het beheer en het ordelijk gebruik van de materialen. De geleende goederen worden op de afgesproken datum schoon, heel en schadevrij teruggebracht;
  • zijn de geleende materialen naar ons oordeel niet schoon, dan zijn de schoonmaakkosten voor uw rekening;
  • Woonkwartier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de geleende materialen.

Huurders van Woonkwartier die in de gemeenten Halderberge of Steenbergen wonen, kunnen hun aanvraag sturen naar info@woonkwartier.nl of contact opnemen met ons Klantadviescentrum.

Moerdijk Leeft
Daarnaast kan iedere inwoner van de gemeente Moerdijk gebruik maken van het leefbaarheidsfonds ‘Moerdijk Leeft’. Het fonds stelt kosteloos materialen ter beschikking bij activiteiten die de sociale samenhang, leefbaarheid of integratie in een buurt, wijk of kern bevorderen. U kunt gebruik maken van materialen als tenten, statafels, een barbecue, terrasverwarmers of verlichting. Let wel op, er is een beperkt aantal materialen beschikbaar, dus op is op.

Spelregels
Uw activiteit is bedoeld voor een brede groep buurtbewoners (minimaal vijftien huishoudens). De bewoners bereiden de activiteit samen voor. Er mogen geen buurtbewoners uitgesloten worden van deelname. Als u goederen leent, tekent u een bruikleenovereenkomst.

Pak uw kans!
Wij adviseren u tenminste één week van tevoren uw materialen aan te vragen. U hoort dan op tijd of de door u gevraagde materialen al dan niet beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie naar de website www.moerdijkleeft.nl en dien een aanvraag in. Wij wensen u veel plezier bij uw buurtactiviteit!