Urgentie aanvragen

Woont u in de gemeente Halderberge, Moerdijk of Steenbergen?

Gerelateerde vragen

Wat is urgentie?

Algemeen

Als u met spoed woonruimte zoekt en snel een woning toegewezen wil krijgen. Let op! Veel mensen zoeken een sociale huurwoning. En wij moeten de vrijkomende woningen zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarom krijgt u helaas alleen voorrang bij een onverwachte, uitzonderlijke en acute noodsituatie. Waarbij met spoed verhuizen voor u echt de enige oplossing is.

Meer over dit onderwerp

Hoe krijg ik urgentie?

Algemeen

Alleen in uitzonderlijke noodsituaties krijgt u urgentie. Als u urgentie heeft, verlenen wij u voorrang bij het toekennen van een huurwoning. U kunt sociale urgentie of medische urgentie aanvragen.

  • Sociale urgentie: U kunt urgentie krijgen bij sociale calamiteiten, zoals huiselijk geweld, brand of een andere onveilige situatie. Doorloop het stroomschema stroomschema sociale urgentie  en lees of u hiervoor in aanmerking komt.
  • Medische urgentie: Heeft u last van onvoorziene en zware lichamelijke beperkingen? Is het bovendien niet mogelijk om in uw huidige woning voldoende technische aanpassingen uit te voeren? En is het om gezondheidsredenen noodzakelijk om snel een nieuwe woning te vinden? Dan kunt u medische urgentie aanvragen. Doorloop het stroomschema stroomschema medische urgentie  en lees of u hiervoor in aanmerking komt.

Om urgentie aan te kunnen vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • u woont in de gemeenten Halderberge, Moerdijk of Steenbergen en u heeft de intentie daar te blijven wonen;
  • u staat als woningzoekende ingeschreven bij www.klikvoorwonen.nl;
  • u bent, gezien uw inkomen, aangewezen op een sociale huurwoning onder de huurtoeslaggrens;
  • u heeft geen huurachterstand of u heeft hierover goede afspraken met ons gemaakt.

Klik hier voor het formulier om urgentie aan te vragen.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een urgentiestatus. En nu?

Algemeen

U krijgt in uw account op Klik voor Wonen een urgentiestatus. Hiermee kunt u 3 maanden met voorrang reageren op woningen van Woonkwartier in uw gemeente.
Let op! Reageer actief, want uw urgentiestatus is beperkt geldig. 

Meer over dit onderwerp

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Dat is niet vooraf te zeggen. Dit hangt af van de situatie. En van het aantal woningen dat vrijkomt.

Meer over dit onderwerp

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien hebben meerdere mensen met urgentie gereageerd. U voldoet niet aan de voorwaarden die gelden bij deze woning of het is geen woning van Woonkwartier. 

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten wat in uw situatie de reden is.

Meer over dit onderwerp

Ik ben zwanger. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning.

Meer over dit onderwerp

Ik ga scheiden. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning.

Meer over dit onderwerp

Ik ben dakloos. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning.

Meer over dit onderwerp

Ik kan mijn woning niet meer betalen. Kan ik urgentie krijgen voor een goedkopere huurwoning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning.

Meer over dit onderwerp

Ik heb overlast van mijn buren. Krijg ik urgentie voor een andere woning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning.

Meer over dit onderwerp