Gegevens aanleveren

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over het aanleveren van gegevens.

Veel gevraagd over Gegevens aanleveren

Ik heb een woning aangeboden gekregen. Welke gegevens moet ik uploaden in Klik voor Wonen?

Algemeen

Dit leest u in de aanbiedingsmail die u van de corporatie heeft ontvangen.

Ik heb een woning aangeboden gekregen maar ik kan de gevraagde gegevens niet op tijd uploaden in Klik voor Wonen. Wat nu?

Algemeen

Helaas hebben we de gegevens echt binnen de aangegeven termijn nodig. Lukt dit niet? Dan bieden wij de woning aan de volgende kandidaat aan.

Welke inkomensgegevens moet ik opsturen?

Algemeen

Hiervoor hebben we uw inkomensverklaring 2021 en een kopie van uw laatste 3 loonstroken, uitkeringsspecificaties of jaaropgave(n) nodig. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij om een officiële prognose van dit jaar en de jaarrekening van het vorige boekjaar. Deze moeten voorzien zijn van een stempel en handtekening van uw boekhouder of accountant.