Samenwonen

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over samenwonen.

Veel gevraagd over Samenwonen

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Ja, wij willen graag weten met wie u in de woning woont. Wij vragen u daarom om een e-mail te sturen naar: info@woonkwartier.nl. 

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurcontract komt. Kan dat?

Algemeen

Ja, onder bepaalde voorwaarden kan dit:

 •  U woont minimaal twee jaar samen met de hoofdhuurder op het betreffende adres 
  Dit moet je aantonen met een uittreksel uit de bevolkingsregistratie.

 • U heeft minimaal twee jaar een gemeenschappelijke huishouding
  Dit kan je onder andere aantonen met bijvoorbeeld:
  • Een gezamenlijke bankrekening;
  • Gemeenschappelijke verzekeringen;  
 • De medehuurder beschikt over voldoende inkomen om de huur ook alleen te kunnen betalen. 

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner van rechtswege medehuurder. Wel vragen wij u om een aanvraag voor medehuurderschap in te dienen en bewijsstukken, zoals: de trouwakte of akte geregistreerd partnerschap, aan te leveren.  

U kunt een aanvraag voor medehuurderschap indienen via ons Klantportaal. 

  Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

  Algemeen

  Nee, de hoogte van de huur hangt niet af van het aantal personen dat in de woning woont.