Wonen aan het water of een dijk

Om ervoor te zorgen dat het Waterschap haar onderhoud aan sloten, oevers en dijken kan uitvoeren, gelden er een aantal regels. In  de  folder  leest u hier meer over.

Waterschap Brabantse Delta onderhoudt sloten, oevers en dijken

Hierdoor houdt u droge voeten en kunt u wonen in een veilige leefomgeving. Zo wordt  gemiddeld 2 keer per jaar gemaaid en worden eens in de 15 á 20 jaar de plaatjes aan het water (beschoeiing) vervangen.

Om dit onderhoud uit te kunnen voeren mogen er geen belemmeringen zijn
Bouwwerken als steigers, vlonders en tuinhuisjes zorgen ervoor dat het onderhoud niet kan worden uitgevoerd. Maar dat kan ook door vijvers, bomen, struiken of ingebouwde trampolines.

Laat het ons weten voordat u iets aanbrengt op uw perceel
Bent u in de toekomst van plan om iets op uw perceel te plaatsen nabij het water? Bijvoorbeeld een tuinhuis, vlonder, steiger of een ingegraven trampoline? Dan moet u dit eerst bij ons melden. Het is niet zo dat er niets mag, maar wij moeten daarvoor eerst een vergunning aanvragen bij het waterschap. Zonder deze vergunning mogen deze activiteiten nabij het water niet gestart worden.