Asbest

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over asbest.

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. Daarom werd het in veel woningen voor 1993 gebruikt. Later bleek echter dat het onder omstandigheden ook gezondheidsrisico's oplevert. Asbest bevat kleine vezeltjes, die we met het blote oog niet kunnen zien. Deze vezeltjes zijn gevaarlijk, ze kunnen bij inademing kanker veroorzaken. Aanraken van asbesthoudend materiaal vormt geen risico. Meer informatie leest u op onze website of in onze brochure over asbest.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Zelf kunt u asbest waarschijnlijk niet herkennen, hooguit herkent u materialen waar asbest in verwerkt kan zijn. Daar komt bij dat asbest niet altijd zichtbaar is verwerkt. Wanneer asbest onzichtbaar is verwerkt, kan dat alleen vastgesteld worden door monsters van het materiaal te laten onderzoeken in een laboratorium. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning aanwezig is?

Algemeen

Een asbestinventarisatie, uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinvenatiseerder, is de enige methode om te beoordelen of er asbest in uw woning aanwezig is. Voeren we groot onderhoud in uw woning uit? Dan laten we voorafgaand altijd een asbestinventarisatie uitvoeren.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Asbest bestaat uit kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Deze kleine vezels kunnen loskomen uit het bouwmateriaal. Dan is de asbestvezel niet meer hechtgebonden. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als u losse vezels inademt. Hoe schadelijk het is hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die u tijdens uw leven inademt. Hoe meer asbestvezels, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

Wat doen jullie aan asbest in mijn woning?

Algemeen

Bij groot onderhoud saneren we al het zichtbaar aanwezige asbest. Asbest dat verborgen zit in de woning, zoals in een leiding onder de grond of een leiding in het schoorsteenkanaal, wordt niet gesaneerd. Dit is veel lastiger te saneren en brengt veel schade toe aan de woning. Bovendien zijn de gezondheidsrisico's hierbij veel kleiner.

Ik denk dat er asbest in mijn woning beschadigd is. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem dan meteen contact met ons op via telefoonnummer 0168-35 00 00. En voer tot die tijd geen werkzaamheden uit aan het beschadigde asbest. Dus niet stofzuigen, schoonmaken of andere werkzaamheden.

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Algemeen

Is er sprake van hechtgebonden asbest waarbij de vezels stevig vastzitten in het materiaal? Dan loopt u geen risico zolang u het maar niet bewerkt. Ga dit dus niet schuren, slijpen, boren, zagen of afstofzuigen. Lees ook onze brochure over asbest. Deze vindt u op onze website.