Woonfraude

Van woonfraude is sprake als de woning ergens anders voor wordt gebruikt dan als vaste woonplek voor de huurder. De woning wordt in feite op onjuiste gronden onttrokken aan de woningmarkt. Voorbeelden zijn illegale onderverhuur of het niet bewonen van de woning.

Na ontvangst van de melding gaan wij direct aan de slag. Een onderzoek naar onderhuur kan enige tijd in beslag nemen. Wij houden u tussentijds op de hoogte van de voortgang.