Overlast van beschermde diersoorten

Sinds januari 2017 is de aangescherpte Wet natuurbescherming van Kracht. Deze wet regelt de bescherming van natuurgebieden, bossen en plant- en diersoorten in Nederland. Sommige beschermde diersoorten komen ook voor in bebouwde gebieden. Vooral spouwmuren en daken van woningen blijken een gewilde verblijfplaats voor vleermuizen, gierzwaluwen en de huismus. 

Onderzoek door ecologen

Om de wettelijke kaders van de Wet Natuurbescherming in acht te nemen, kan dat als gevolg hebben dat sommige processen wat langer duren. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Bij deze methode wordt isolatiemateriaal in de spouwmuur gespoten, waardoor vleermuizen niet meer naar buiten kunnen. Bij het aanbrengen van isolatie op het dak of het vervangen van de dakpannen verliezen de vogels hun plekje. De Wet Natuurbescherming stelt dat het aantasten van rust- en verblijfplaatsen (nesten) van beschermde diersoorten altijd verboden is. Daarom moeten we volgens de wet eerst onderzoek doen. Dit wordt gedaan door ecologen. Worden er sporen van vogels of vleermuizen aangetroffen, dan plaatsen we speciaal gaas voor de invliegopeningen in de buitenmuur. Vleermuizen kunnen dan nog wél naar buiten, maar niet terug naar binnen. Voor de vogels hangen wij in de directe omgeving nestkastjes of gevelschalen op als tijdelijke verblijfplaats.

Van de spouwmuur in de woning
Het kan ook voorkomen dat vleermuizen de spouwmuur verlaten en in de woning terecht komen. Dit kan voor een vervelende situatie zorgen. Wij vinden het belangrijk om onze huurders ook in dit soort situaties van dienst te zijn, dus bewoners kunnen altijd contact met ons opnemen in dergelijke situaties. Helaas zijn wij soms beperkt in onze mogelijkheden vanwege de eerder genoemde wetgeving. We maken graag een afspraak met u en proberen maatwerk te leveren.

Tip
Heeft u gebeld in verband met overlast van vleermuizen en heeft dit uiteindelijk niet tot de gewenste oplossing geleid? Dan kunt u altijd nog contact opnemen met vrijwilligers van Brabants Landschap via  deze link.