Sloop, herhuisvesting en Sociaal Statuut

Veilige, duurzame en betaalbare woningen nu en de toekomst, dat is waar Woonkwartier naar streeft. Om deze doelstelling waar te kunnen maken, investeren we in onderhoud van onze bestaande woningen en maken we deze energiezuinig. Ook slopen we soms oude en bouwen we nieuwe woningen. 

Sloop- en nieuwbouwtrajecten, renovatie en groot onderhoud hebben gevolgen voor onze huurders en roepen vaak veel vragen op. Om hierover vooraf helderheid te bieden, is het Sociaal Statuut opgesteld. Het Sociaal Statuut beschrijft alle zaken die in een traject van sloop- en nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud aan de orde komen. Het geeft de rechten en plichten weer van zowel de huurder als van Woonkwartier.

Het Sociaal Statuut van Woonkwartier stelden we samen op met onze huurdersverenigingen en de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. Het Sociaal Statuut is een kaderreglement. Per specifiek project worden deze vertaald naar een planbesluit. Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut

Veel gevraagd over Sloop, herhuisvesting en Sociaal Statuut

Mijn woning wordt gesloopt. Helpen jullie mij met het vinden van een nieuwe woning?

Algemeen

Dit verschilt per situatie. Wij adviseren u hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0168-35 00 00.

Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik urgentie bij het vinden van een nieuwe woning?

Algemeen

Dit verschilt per situatie. Wij adviseren u hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0168-35 00 00. Klik hieronder op de link voor het Sociaal Statuut.

Sociaal Statuut

Waarom slopen jullie bepaalde woningen?

Algemeen

Woningen worden soms gesloopt als ze bouwkundig niet meer voldoen of als de kosten om ze te renoveren en verduurzamen te hoog zijn. Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut

Hoe ver van te voren ontvang ik bericht over het slopen van mij woning?

Algemeen

In dat geval ontvangt u uiterlijk 12 maanden voor de geplande sloopdatum hierover een brief van ons. Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut

Mijn woning wordt gesloopt. Bij wie kan ik terecht met vragen hierover?

Algemeen

Met vragen over de sloop van uw woning kan u telefonisch terecht bij woonkwartier via 0168-35 00 00. Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe lang kan ik hier nog blijven wonen?

Algemeen

In overleg met de Wijkregisseur sociaal beheer wordt gekeken hoelang u nog in uw woning kunt blijven wonen. Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een vergoeding?

Algemeen

ja, bij sloop van uw woning heeft u recht op de wettelijke vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Klik hieronder op de link om het Sociaal Statuut te lezen.

Sociaal Statuut