Grote verbouwing MFA Noordhoek

In Noordhoek staat een Multi Functionele Accommodatie (MFA). In de volksmond het dorpshuis. Dit dorpshuis is toe aan een grote opknapbeurt. Woonkwartier gaat het gebouw aanpakken. Het gebouw wordt energiezuiniger. Ook gaan we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. En het interieur wordt vernieuwd.  

In overleg met de gemeente kunnen de huidige gebruikers, gebruik blijven maken van dit pand. Er is een beheerstichting opgericht die zorg gaat dragen voor het beheer van het pand. Dit zijn mensen uit Noordhoek die zich met veel enthousiasme willen inzetten voor het voortbestaan van het dorpshuis.

Status project november 2023
Woonkwartier en de gemeente Moerdijk hebben de verbeteringen in afstemming met belanghebbenden (lees; school, kinderdagverblijf, beheerstichting en de huidige gebruikers van MFA) uitgewerkt. De benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Het bouwplan, de bouwtekeningen en de begrotingen zijn bijna gereed. Woonkwartier en de gemeente doorlopen nu de interne besluitvorming.

Doorkijk planning 2024
De inzet is om de werkzaamheden komende zomer te starten. Naar verwachting zullen werkzaamheden circa 4 maanden in beslag nemen. De planning zijn we op dit moment gedetailleerd aan het uitwerken.

Inzet is om de overlast voor de gebruikers te beperken. Ook het gebruik van het gebouw tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit doen we door de vakantieperiode te benutten voor sloopwerkzaamheden. En de werkzaamheden binnen los van de werkzaamheden aan het dak en gevel te plannen.

Ondanks dit zullen de werkzaamheden een grote impact hebben. En vragen om alternatieve oplossingen.

Binnenkort wordt de planning besproken met de belanghebbenden (lees; school, kinderdagverblijf, beheerstichting en de huidige gebruikers van MFA) om waar mogelijk maatwerk te bieden. 

Wilt u op de hoogte blijven?
We nemen samen met de gemeente regelmatig deel aan de dorpstafel. En we houden u graag op de hoogte door middel van projectupdates op de Woonkwartier-website. Of volgt u ons via de Woonkwartier social media kanalen.