Kader voor ons handelen

Wij zijn aangesloten bij de wereldwijde familie van bedrijven, organisaties, overheden en individuen die meewerken aan de realisatie van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Doel 11 vormt voor ons het alomvattende kader voor ons handelen.

Het werken aan duurzame steden en dorpen vormt de basis voor onze missie. Wij vertalen dit als volgt:

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 

De volgende 6 uitgangspunten vormen wat ons betreft de basis voor duurzame en vitale dorpen en steden die in staat zijn om mee te bewegen met ontwikkelingen in de toekomst:

  • Diversiteit zorgt voor (veer)kracht, zowel in sociale, economische als ecologische systemen. Duurzame steden en dorpen koesteren daarom diversiteit op alle mogelijke manieren en op allerlei terreinen.
  • Inwoners vormen d√© kracht om onze steden en dorpen te verduurzamen. Wij ondersteunen hen om hun leven vanuit hun eigen kracht vorm te geven en bij te dragen aan een duurzame en vitale leefgemeenschap.
  • Een duurzame en vitale gemeenschap is er voor iedereen, ook voor mensen die kwetsbaarder zijn of ondersteuning nodig hebben.
  • Elke stad, dorp of gebied heeft zijn eigen identiteit en ontleent daar kracht aan. Duurzame steden en dorpen koesteren daarom hun cultureel en natuurlijk erfgoed en vormen een geheel met de natuur om hen heen. Stad en natuur is geen tegenstelling maar een samenwerking.
  • Afval bestaat zo min mogelijk in duurzame steden en dorpen. Gezonde sociale en economische systemen werken vanuit een balans door onder andere het voorkomen van afval (cradle-to-cradle).
  • Duurzame steden en dorpen zijn altijd op zoek naar manieren om het nog duurzamer te kunnen maken. Experimenten zijn daarom aan de orde van de dag. Innoveren is een manier van leven.