Nieuws

In gesprek met Gijs over zijn geveltuin

Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een woning. Het geeft een mooi straatbeeld en neemt regenwater op! Wist u dat een geveltuin ook zorgt voor een koelere woning? Bewoner Gijs uit Hoeven liet ons weten er mee aan de slag te gaan.

Gewijzigde bereikbaarheid van 13 t/m 18 juli

Van 13 t/m 18 juli vinden er werkzaamheden plaats aan ons kantoor aan de Kristallaan 1 in Zevenbergen. Hierdoor is bezoek aan ons kantoor tijdelijk niet mogelijk. Daarnaast zijn wij donderdag 13 juli na 15:30 uur vanwege een personeelsbijeenkomst tel...

7 mooie energiezuinige sociale huurwoningen Bosschenhoofd

In Bosschenhoofd is Woonkwartier in samenspraak met aannemer en projectontwikkelaar Maas Jacobs uit Zundert en de gemeente Halderberge bezig met fase 4 (de laatste fase) van de centrumontwikkeling. Zo worden er momenteel 9 woningen gebouwd en een supermarkt. De 9 woningen bestaan uit 7 sociale huurwoningen en 2 koopwoningen. Woonkwartier gaat de 7 sociale huurwoningen verhuren aan het Midzomerplein 17-29 in Bosschenhoofd.

Samen mooie herinneringen maken in wijk Rodeborg Klundert

Op 12 juli blikken we samen met wijkbewoners terug op de wijkontwikkeling van Rodeborg in Klundert. En kijken we met elkaar vooruit. Samen duurzaam ontwikkelen en verbinden. Dit in het kader van gebiedsontwikkeling in Klundert. Laten we hier met elkaar een toost op uitbrengen! En genieten van een geweldige middag vol plezier en entertainment.

Aan de slag in de tuin

Een tuin geeft plezier maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Wist u dat veel burenruzies ontstaan vanwege het slechte onderhoud van een tuin? Bijvoorbeeld omdat buren last hebben van overwaaiend onkruid? Geef uw tuin daarom regelmatig aandacht. Op deze manier houden we het wonen voor iedereen veilig en prettig.

Oplopend aantal woningzoekenden vraagt om creatieve oplossingen

De druk op de woningmarkt blijft toenemen. Ook in West-Brabant zijn er meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrijkomen. Inmiddels staan er bijna 100.000 woningzoekenden ingeschreven bij Klik voor Wonen (dé woonruimtebemiddelaar voor sociale huurwoningen in West-Brabant), waarvan er bijna 30.000 actief reageren op vrijkomende woningen. Het aantal nieuwe verhuringen steeg voor het eerst in jaren licht door meer verhuisbewegingen van bestaande huurders. De aangesloten woningcorporaties staan voor een grote opgave en zoeken creatieve mogelijkheden voor passende woonoplossingen. Bijvoorbeeld via woningruil, woningen splitsen of delen, stimulering van doorstroming, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen en het onderzoeken van andere woonvormen.