Woonomgeving

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over uw woonomgeving.

Veel gevraagd over Woonomgeving

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt dit op verschillende manieren melden:

  • Online. Gebruik hiervoor het klachtenformulier op onze website. Klik hier om naar het klachtenformulier te gaan.
  • Telefonisch. Op maandag t/m donderdag van 08:30 t/m 17:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur zijn wij bereikbaar op het nummer: 0168-35 00 00;
  • Via WhatsApp. U kunt een bericht sturen naar: 0168-35 00 00. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08:30 t/m 17:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur

Waar kan ik mijn scootmobiel plaatsen?

Algemeen

Dit wordt bepaald in overleg met wijkregisseur buurtbeheer

Ik wil graag een oplaadpunt voor mijn scootmobiel huren, kan dat?

Algemeen

Wij zullen navraag doen bij de wijkregisseur buurtbeheer of er nog plek is. Als er nog plek is, kunnen wij het voor u in orde maken. De kosten zijn €5,- pm

Wat doen julllie aan de veiligheid in mijn buurt?

Algemeen

Wij nemen diverse maatregelen om de veiligheid in en rondom onze huurwoningen te verbeteren. Een veilige buurt vinden wij ook belangrijk. Daarom ondersteunen wij buurtpreventie. Ook hebben wij zeer nauw contact met de wijkagent en de veiligheidsambtenaren van de gemeente. Heeft u ideëen om de veiligheid in uw buurt te vergroten? Neem dan contact op met een van onze gebiedsregisseurs.

Wat doen jullie aan leefbaarheid in mijn buurt?

Algemeen

Wij zetten ons in voor het behouden of versterken van de leefbaarheid in onze wijken en (dorps)kernen. Hierbij werken we nauw samen met anderen, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Zo stimuleren we dat buurtbewoners elkaar leren kennen. Dit doen we o.a. door gratis materiaal voor buurtfeesten en -barbecues in bruikleen ter beschikking te stellen, zoals tenten, stoelen, tafels en barbecues. Ook ondersteunen we Buurtpreventie waarbij buurtbewoners zich actief in zetten voor een veilige en leefbare buurt. Hierbij worden ze ondersteund door de gemeente, de politie en Woonkwartier.

Wat betekent leefbaarheid?

Algemeen

Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, wijk of dorp aantrekkelijk en/of geschikt is om er te wonen. Dit gaat over fysieke aspecten, zoals de aanwezigheid van voorzieningen of de kwaliteit van groenvoorzieningen. Maar het gaat ook over sociale aspecten, zoals een fijn contact met buren. Veiligheid is ook een belangrijke pijler. Onder veiligheid vallen zaken als overlast, vervuiling en criminaliteit.

Ik heb ideeen om de leefbaarheid in mijn wijk te verbeteren. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact op met één van onze gebiedsregisseurs. Zij beschikken over een groot netwerk en kunnen u in contact brengen met instanties die u verder kunnen helpen bij het uitvoeren van uw ideeen.

Ik ervaar (geluids)overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt het beste eerst zelf het gesprek met deze buren aangaan. En op een rustige manier aangeven dat u overlast ervaart. De ervaring leert dat dit vaak de beste manier is om het probleem aan te pakken. Veel mensen beseffen namelijk niet eens dat zij overlast veroorzaken. Kies voor dit gesprek wel een moment waarop u zelf rustig bent. U vindt meer tips via www.omgaanmetuwburen.nl. Vindt u het moeilijk om in gesprek te gaan met uw buren? En heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u ook Buurtbemiddeling inschakelen.